GROEP 1/2 A 
Juffrouw Mylene Damen  en juffrouw Suzan van Cruchten
         Welkom in groep 2

In groep 2 zitten de oudste kleuters. De kinderen worden in dit jaar langzaam voorbereid op groep 3.
We werken in groep 2 net zoals in groep 1 thematisch. We werken met projecten die ongeveer 3 weken duren. We werken o.a. over  feesten zoals Sinterklaas, kerstmis, pasen en de seizoenen.
Sinds dit schooljaar werken we met de methode Sil op school. Dit is een methode die bestaat uit projecten over diverse onderwerpen. Wij kijken naar onze kinderen en proberen projecten uit te kiezen die hen aanspreken. Belangrijk is dat de kinderen uitgedaagd worden om nieuwe dingen te leren op een speelse manier.
In de projecten wordt aandacht geschonken aan de volgende onderdelen:

Taal 
Mondelinge taalvaardigheid o.a. woordenschat en woordgebruik, luisteren en   gesprekjes voeren. Beginnende geletterdheid o.a. oriëntatie op boek en verhaal, oriëntatie op geschreven taal en fonemisch bewustzijn en de letters.
 
 Rekenen
Getalbegrip o.a. omgaan met de telrij, omgaan met hoeveelheden en omgaan met getallen.
Meten o.a. tijd, gewicht, lengte en omtrek.
Meetkunde o.a. bouwen van constructies, plattegronden lezen, en het omgaan met vormen en figuren.

Motoriek 
Grote motoriek o.a. balanceren, klimmen, springen, mikken en gooien, hinkelen, ren- en tikspelletjes en bewegen op muziek.
Kleine motoriek o.a. een goede pengreep, en het schrijven van eenvoudige schrijfpatronen. Wij gebruiken de methode Pennenstreken om eenvoudige schrijfpatronen aan te bieden. 

Sociaal emotioneel
Werken over zelfbeeld, eigen identiteit.
Sociale vaardigheden o.a. jezelf presenteren, keuzes maken, opkomen voor jezelf, ervaringen delen, aardig doen, omgaan met ruzie en samen spelen en werken.
Werkhouding o.a. een taak uitvoeren .   
 
Techniek en wereldoriëntatie   
We werken aan deze activiteiten in de kring met de hele klas maar ook met kleine groepjes  en individueel. We vinden het belangrijk dat de kinderen spelend leren en ontdekken. Er is veel aandacht voor het spel in de hoeken zoals de poppenhoek, de lees/schrijfhoek en de bouwhoek.     
In groep 2 werken we met een planbord. Elke week worden 4 werkjes aangeboden.  De kinderen  mogen zelf kiezen op welke dag ze welk werkje doen. Op het einde van de week moeten ze alle werkjes hebben gedaan. Op het planbord noteren ze elke dag welk werkje ze gemaakt hebben. Een werkje kan een knutselopdracht zijn of een tekenopdracht maar ook een ontwikkelingsmateriaal. We geven verder elke week een opdracht met constructiemateriaal zoals de Lego of de K'nex. Een werkje kan ook een activiteit met de juf zijn. De werkjes worden op niveau aangeboden zodat alle kinderen succeservaringen kunnen opdoen en uitgedaagd worden om nieuwe dingen te leren.

Contact
Harlindestraat 10
6101 DS Echt
T: 0475-410701
info.angela@kindante.nl